SƠ ĐỒ HH01A THANH HÀ

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG CHUNG CƯ HH01 THANH HÀ CIENCO5
 

line9 600x25

 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG

TOP : Hotline: 0968.210.210 || 0985.943.688

TOP  : Hotline: 0976.210.210 || 0988.039.385

TOP  : Hotline: 096.528.96.96 || 0984.825.759

 
HH01A 001 Tong hop CH min
Mặt bằng tổng thể chung cư HH01 Thanh Hà
 
HH01ACH02 min
 
HH01ACH04 min
 
HH01ACH06 min
 
HH01ACH08 min
 
HH01ACH10 min
 
HH01ACH12 min
 
HH01ACH14 min
 
HH01ACH16 min
HH01ACH18 min
 
HH01ACH20 min
 
HH01ACH22 min
 
HH01ACH24 min

 

HH01ACH26 min
 
HH01ACH28 min
 
HH01ACH32 min
 
HH01ACH34 min

 

global free content

Phòng Kinh Doanh