BÁO GIÁ LIỀN KỀ THANH HÀ KHU A

Bảng báo giá Liền kề Thanh Hà Cienco 5 , liền kề thanh hà A bán với giá giao động từ 15  đến 30 triệu/m2 tùy từng vị trí và mặt đường, hiện tại khu a liền kề thanh hà Mường Thanh, đã làm xong hạ tầng 75%. quý khách xem và tìm hiểu mua bán đầu tư liền kề thanh hà a, xin vui lòng liên hệ các số máy tư vấn để biết thêm thông tin và cơ hội đầu tư tốt nhất.

* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
Hotline: 0985.943.688 || 098.986.2078
Hotline: 0988.039.385 || 096.528.9696
Hotline: 0976.210.210 || 0984.825.759

 
Thửa Liền kề Diện tích
(m2)
Hướng nhà Đường (m) Giá gốc
(Triệu/m2/ô)
Giá bán
đã có VAT
(Triệu/m2/ô)
A1.2 1 7 143 góc Đông Bắc 17,5m - TT
A1.2 3 6 100 Đông Bắc 17m 19 TT
A1.2 3 7 100 Đông Bắc vườn hoa 17m 19,8 TT
A1.2 3 14 75 Góc Tây Nam 14m 19,8 TT
A1.2 4 2 100 Tây Bắc 17m 19 TT
A1.2 4 7 100 Tây Bắc 17m 19 TT
A1.2 5 4 100 Tây Bắc 17m 19 TT
A1.2 5 6 100 Tây Bắc 17m 19 TT
A1.2 5 10 73,42 Đông Bắc 17m 15 TT
A1.2 5 15 97,52 góc Đông Nam 17m 20,9 TT
A1.2 6 8 102 góc Đông Nam vườn hoa 14m 18,54 TT
A1.2 6 15 75 Tây Bắc 14m 18 25,00
A1.2 9 1 91,5 góc Tây Bắc 14m 19,8 #VALUE!
A1.2 14 9 95 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A1.2 14 19 115,37 góc Tây Nam 25m 24,2 #VALUE!
A1.2 14 23 95 Tây Nam 14m 18 #VALUE!
A1.2 14 25 95 Tây Nam 14m 18 #VALUE!
A1.2 14 29 95 Tây Nam 14m 18 #VALUE!
A1.2 15 2 80 Đông Bắc 17m 19 #VALUE!
A1.2 15 8 152,05 Đông Bắc 25m 24,2 #VALUE!
A1.2 18 1 116,5 Góc Đông Bắc 17,5m 14 TT
A1.2 18 2 105,39 góc Đông Nam 25m 12 TT
A1.2 18 3 121,7 Đông Nam 25m 12 TT
A1.2 20 2 102 Đông Bắc 17,5m 18 TT
               
A2.3 1 8 100 Bắc 25m 22 #VALUE!
A2.3 1 24 100 Góc Tây Nam 14m 20,9 #VALUE!
               
A2.3 3 5 100 Đông 50m 25 TT
A2.3 3 12a 100 Đông 50m 25 TT
A2.3 3 19 100 Nam 17m 19 TT
A2.3 3 23 100 Nam 17m 19 TT
A2.3 3 24 100 Nam 17m 19 TT
A2.3 3 25 100 Nam 17m 19 TT
A2.3 3 27 100 Nam 17m 19 TT
A2.3 3 33 100 Bắc 14m 18 TT
A2.3 3 37 100 Bắc 14m 18 TT
               
A2.3 4 12 100 Bắc vườn hoa 14m 18,54 #VALUE!
A2.3 4 14 100 Nam 17m 19 #VALUE!
A2.3 4 16 100 Nam 17m 19 #VALUE!
A2.3 4 23 100 Nam 17m 19 #VALUE!
A2.3 4 24 100 Góc Tây Nam 17m 20,9 #VALUE!
               
A2.3 5 x 100 Bắc 17m 19 TT
A2.3 6 9 100 Bắc 17m 19 TT
               
A2.3 6 x 100 Bắc 17m 19 TT
A2.3 6 5 100 Bắc 17m 19 TT
A2.3 6 10 100 Bắc 17m 19 TT
A2.3 6 18 100 Đông 50m 25 #VALUE!
A2.3 6 26 100 Đông 50m 25 #VALUE!
               
A2.3 7 8 100 Đông 50m 25 50,00
A2.3 7 12 100 Đông 50m 25 #VALUE!
A2.3 7 36 100 Tây 14m 18 TT
A2.3 7 41 100 Tây 14m 18 TT
A2.3 7 4x 100 Tây 14m 18 TT
               
A2.3 8 1 100 góc Tây Bắc 17m 20,8 #VALUE!
A2.3 8 9 100 Bắc 14m 18 TT
A2.3 8 11 100 Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.3 8 12A 102 Góc vườn hoa Nam 20,5m 21 #VALUE!
A2.3 8 15 100 Nam 20,5m 21 #VALUE!
A2.3 8 17 100 Nam 20,5m 21 #VALUE!
A2.3 8 20 100 Nam 20,5m 21 #VALUE!
A2.3 8 24 100 góc Tây Nam 20,5m -- #VALUE!
               
A2.4 1 3 102 Bắc 25m 18 #VALUE!
A2.4 1 6 117,5 Bắc 17m 19 #VALUE!
A2.4 2 5 117,5 Đông 17m 12,7 TT
A2.4 3 3 117,5 Đông 17m 18 18,50
A2.4 3 5 117,5 Đông 17m 18 18,50
A2.4 3 6 117,5 Đông 17m 9 18,00
               
A2.4 5 9 117,5 Đông 17m 18 #VALUE!
A2.4 5 10 117,5 Đông 17m 18 #VALUE!
A2.4 6 7 78,96 góc Đông Nam 20,5m 23,1 TT
A2.4 6 10 83,75 Góc Tây Nam 20,5m 23,1 TT
A2.4 7 x 100 Bắc 25m 16 TT
A2.4 7 7 100 Bắc 25m 16 TT
A2.4 7 15 100 Bắc 25m 16 TT
A2.4 7 14 102 góc Nam vườn hoa 14m 18,54 #VALUE!
A2.4 7 20 100 Nam 14m 14 #VALUE!
A2.4 7 28 75 Tây đầu hồi 17m 19 #VALUE!
A2.4 8 1 100 góc Bắc vườn hoa 25m 16 #VALUE!
A2.4 8 x 100 Bắc 25m 18 #VALUE!
A2.4 8 5 100 Bắc 25m 18 #VALUE!
A2.4 8 9 100 Đông 25m 18 #VALUE!
A2.4 8 21 100 Đông 25m 18 #VALUE!
A2.4 8 26 100 Tây 14m 18 #VALUE!
A2.4 8 29 100 Tây 14m 18 #VALUE!
A2.4 9 1 102 Đông góc vườn hoa 25m 16 #VALUE!
A2.4 9 5 100 Đông 25m 16 #VALUE!
A2.4 9 6 100 Đông 25m 16 #VALUE!
A2.4 9 7 100 Đông 25m 16 #VALUE!
A2.4 9 12 100 Đông 25m 16 #VALUE!
A2.4 9 14 100 Đông 25m 16 30,00
A2.4 9 23 102 Nam góc vườn hoa 17m 15,5 TT
A2.4 9 26 100 Bắc 14m 18 TT
A2.4 10 2 100 Bắc 14m 18 TT
A2.4 10 11 100 Bắc 14m 18 TT
A2.4 11 20 100 Nam 14m 18 TT
A2.4 11 24 100 Nam 14m 18 TT
A2.4 11 26 100 Góc Nam 17m 17,5 TT
A2.4 12 2 100 Bắc 17m 15 #VALUE!
A2.4 12 9 100 Đông 25m 16 #VALUE!
A2.4 13 1 89 Góc Tây Bắc 17m 12 TT
A2.4 17 3 100 Tây 25m -- #VALUE!
A2.4 17 16 102 Đông góc vườn hoa 25m -- #VALUE!
A2.4 17 18 100 Tây 14m -- #VALUE!
A2.4 17 23 100 Tây 14m 9 #VALUE!
A2.4 17 24 138,7 Tây 14m 18 TT
A2.4 17 26 100 Tây 14m 9 #VALUE!
A2.4 17 27 100 Tây 14m 18 #VALUE!
A2.5 17 29 100 Tây 14m 18 #VALUE!
A2.4 17 31 100 Tây 14m 18 #VALUE!
A2.4 18 5 100 Đông 25m 21 #VALUE!
A2.4 18 13 100 Nam 20.5m 21 #VALUE!
A2.4 18 14 100 Nam 20.5m 21 #VALUE!
A2.4 18 20 100 Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.4 19 3 100 Bắc 14m 9 #VALUE!
A2.4 19 7 100 Bắc 14m 9 #VALUE!
A2.4 19 13 102 góc Nam vườn hoa 20,5m --- #VALUE!
A2.4 19 22 100 Nam 20,5m 21 #VALUE!
               
A2.7 1 1 90 góc Tây Bắc vườn hoa 25m 12 #VALUE!
A2.7 1 4 90 Tây Bắc 25m 22 #VALUE!
A2.7 1 13 90 Đông Nam 14m 18 #VALUE!
A2.7 2 8 90 Góc Đông Nam vườn hoa 14m 18,54 #VALUE!
A2.7 3 8 95 Đông Bắc 14m 18 TT
A2.7 3 9 95 Đông Bắc 14m 18 TT
A2.7 3 10 95 Đông Bắc 14m 18 TT
A2.7 3 12 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 18,54 #VALUE!
A2.7 3 13 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m 12 #VALUE!
A2.7 3 16 90 Tây Nam 25m 22 #VALUE!
A2.7 3 17 90 Tây Nam 25m - #VALUE!
A2.7 4 4 90 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 4 13 -- góc Tây Nam 25m - #VALUE!
A2.7 4 17 90 Tây Nam 25m - #VALUE!
A2.7 4 19 90 Tây Nam 25m - #VALUE!
A2.7 5 6 80 Đông Bắc 14m 13,5 21,00
A2.7 5 9 90 Đông Bắc 14m 18 25,00
A2.7 5 18 90 Tây Bắc vườn hoa 25m 22,66 #VALUE!
A2.7 5 24 90 Tây Bắc 25m 22 #VALUE!
A2.7 6 2 90 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 6 3 90 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 6 12 75,5 góc Đông Nam 14m 16,5 #VALUE!
A2.7 6 17 90 góc Tây Nam vườn hoa 25m 22,66 #VALUE!
A2.7 7 10 90 Nam 14m 18 #VALUE!
A2.7 8 3 90 Tây Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 8 5 81 Đông Bắc ô góc 14m -- #VALUE!
A2.7 8 11 81 Đông Bắc 14m 19,8 #VALUE!
A2.7 9 4 90 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 9 5 90 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 9 9 90 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 9 11 113,3 góc Đông Nam 14m 18 #VALUE!
A2.7 9 17 90 Tây Nam 14m 18 #VALUE!
A2.7 9 18 90 Tây Nam 14m 18 #VALUE!
A2.7 9 22 90 Tây Nam 14m 18 TT
A2.7 10 8 90 Đông Bắc 14m 18 #VALUE!
A2.7 10 11 90 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 18,54 #VALUE!
A2.7 10 12 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 18,54 #VALUE!
A2.7 10 12A 90 Tây Nam 14m 18 #VALUE!
A2.7 10 18 90 Tây Nam 14m 18 #VALUE!
A2.7 10 22 113,5 Tây Bắc 14m 18 #VALUE!
               
A3.1 1 40 102 Nam 14m 18 #VALUE!

Những tin mới hơn

global free content

Phòng Kinh Doanh