BÁO GIÁ LIỀN KỀ THANH HÀ B

Bảng báo giá Liền kề Thanh Hà Cienco 5 , liền kề thanh hà B bán với giá giao động từ 15  đến 40 triệu/m2 tùy từng vị trí và mặt đường, hiện tại khu a liền kề thanh hà Mường Thanh, đã làm xong hạ tầng 85%. quý khách xem và tìm hiểu mua bán đầu tư liền kề thanh hà a, xin vui lòng liên hệ các số máy tư vấn để biết thêm thông tin và cơ hội đầu tư tốt nhất.

* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
Hotline: 0985.943.688 || 098.986.2078
STT Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng nhà Đường (m) Giá bán đã có VAT
 (Triệu/m2/ô)
1 B1-1 1 3 100 Tây 40m TT
2              
3 B1-1 4 11 100 Tây Nam 25m TT
4 B1-1 4 19 86 Tây Bắc 40m TT
5              
6 B1-1 6 1 102 góc Đông Bắc vườn hoa 14m TT
7              
8 B1-1 7 1 127,5 Góc Tây Bắc 17m 38
9 B1-1 7 10 100 Đông Bắc 14m 29
10 B1-1 7 21 100 Tây Nam 25m TT
11 B1-1 7 24 127,5 Góc Tây Nam 25m TT
12              
13 B1-1 8 7 100 Đông Bắc 14m 27,5
14 B1-1 8 21 100 Đông Bắc 14m TT
15              
16 B1-1 9 7 100 Đông Bắc 14m TT
17              
18 B1-1 10 1 77,7 Góc Tây Bắc 17m 41
19 B1-1 10 9 90 Đông Bắc 14m 29,5
20 B1-1 10 10 90 Góc Đông Bắc vườn hoa 14m 30,5
21              
22 B1-1 11 10 90 Đông Bắc 14m TT
23 B1-1 11 12 90 góc Đông Bắc vườn hoa 14m 29,5
24              
25 B1-1 12 13 76,95 Đông Nam 25m 36,5
26              
27 B1-1 14 19 90 Tây Bắc 17m 30,3
28              
29 B1-1 15 4 90 Đông Bắc 25m TT
30 B1-1 15 6 90 Đông Bắc 25m TT
31 B1-1 15 16 90 Tây Nam 14m TT
32 B1-1 16 8 90 Đông Bắc 25m TT
33 B1-1 16 13 90 Đông Nam 25m TT
34 B1-1 16 16 135 Đông Nam 25m TT
35 B1-1 16 2x 90 góc vườn hoa Tây Nam 14m TT
36 B1-1 15 28 108 góc vườn hoa Tây Nam 14m TT
37 B1-1 17 14 90 Tây Bắc 14m TT
38 B1-1 17 1 90 Đông Nam góc vườn hoa 25m TT
39              
40 B1-2 1 1 115 góc tây Bắc 25m TT
41 B1-2 1 22 85 Tây Bắc 25m TT
42 B1-2 2 16 100 Tây Nam 25m TT
43 B1-2 3 1 102 Đông Bắc ô góc vh 14m TT
44 B1-2 3 4 100 Đông Bắc 14m 28
45 B1-2 3 8 100 Đông Bắc 14m 28
46 B1-2 3 19 100 Tây Nam 25m TT
47 B1-2 4 6 100 Đông Bắc 14m 29,5
48 B1-2 4 21 100 Tây Nam 25m 37,5
49 B1-2 4 24 100 Tây Nam 25m TT
50 B1-2 5 8 100 Đông Bắc 14m TT
51 B1-2 5 18 100 Tây Nam 25m TT
52 B1-2 5 1x 100 Tây Nam 25m TT
53 B1-2 5 1x 100 Tây Nam 25m TT
54 B1-2 5 19 100 Tây Nam 25m TT
55 B1-2 5 21 100 Tây Nam 25m TT
56 B1-2 6 12 85 Đông Nam 17m 33
57 B1-2 6 24 100 Tây Nam 25m TT
58              
59 B1-3 1 12 100 Tây Bắc 40m TT
60              
61 B1-3 2 x 100 Tây Bắc 40m TT
62 B1-3 2 14 100 Tây Bắc 40m TT
63              
64 B1-3 3 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 25m TT
65              
66 B1-3 4 6 100 Đông Bắc 25m TT
67 B1-3 5 5 100 Tây Nam 17m TT
68 B1-3 6 2 100 Đông Nam 17m TT
69              
70 B1-3 8 9 100 Đông Bắc 25m TT
71 B1-3 9 22 100 Đông Nam 25m TT
72 B1-3 10 x 100 Đông Nam 25m TT
73              
74 B1-3 11 5 100 Tây Nam 17m TT
75 B1-3 12 2 100 Tây Bắc 17m TT
76 B1-3 12 12 100 Tây Bắc ô góc 17m TT
77 B1-3 12 21 100 Tây Nam 17m TT
78 B1-3 13 5 100 Đông Bắc 17m TT
79 B1-3 13 25 85 Tây Bắc 17m TT
80 B1-3 14 6 100 Đông Bắc 17m TT
81 B1-3 15 4 100 Đông Bắc 17m 30
82 B1-3 15 x 126,85 Tây Nam 30m TT
83              
84 B1-4 1 14 100 Tây Bắc 25m 36
85 B1-4 1 18 100 Tây Bắc 25m 41,5
86 B1-4 2 7 100 Đông Bắc 25m 39,5
87 B1-4 2 8 100 Đông Bắc 25m TT
88 B1-4 3 7 100 Đông Bắc 25m TT
89 B1-4 4 4 100 Tây Bắc 25m TT
90 B1-4 4 x 100 Tây Bắc 25m 32,5
91 B1-4 5 2 100 Tây Nam 17m 32,5
92 B1-4 5 8 100 Tây Nam 17m 32
93 B1-4 5 9 100 Tây Nam 17m TT
94 B1-4 5 21 100 Đông Bắc 25m TT
95              
96 B1-4 7 11 127,5 Tây Nam ô góc vh 30m TT
97 B1-4 7 15 125 Tây Nam 30m TT
98 B1-4 8 4 100 Đông Bắc 17m TT
99 B1-4 8 7 100 Đông Bắc 17m TT
100 B1-4 8 1x 100 góc Đông Bắc vườn hoa 17m TT
101 B1-4 8 1x 100 Tây Nam 30 TT
102 B1-4 10 1 127,5 góc Đông Bắc 25m TT
103 B1-4 10 7 100 Đông Bắc 25m TT
104 B1-4 10 8 100 Đông Bắc 25m TT
105 B1-4 10 9 100 Đông Bắc 25m TT
106 B1-4 10 10 100 Đông Bắc 25m TT
107 B1-4 11 11 100 Đông Bắc 25m 37
108 B1-4 12 1x 127,5 Đông Bắc 25m TT
109 B1-4 12 2x 100 Đông Nam 17m TT
110 B1-4 13 7 100 Tây Bắc 17m TT
111 B1-4 16 6 100 Đông bắc 17m TT
112 B1-4 16 20 115 góc Tây Bắc 17m TT
113 B1-4 16 25 85 Tây Bắc 17m TT
114 B1-4 17 1x 125 Tây Nam 17m 31,5
115 B1-4 17 19 125 Tây Nam 17m 28,5
116 B1-4 18 20 100 Tây Nam 17m 27,5
117 B1-4 18 23 100 Tây Nam 17m 28
118 B1-4 19 2 100 Nam 14m TT
119 B1-4 19 1x 100 Nam 14m 25,2
120 B1-4 19 12 100 Nam góc vườn hoa 14m TT
121 B1-4 21 9 100 Nam 14m 24
122 B1-4 21 12 100 Tây Nam 14m 23
123 B1-4 22 7 100 Bắc 14m TT
124 B1-4 22 9 100 Bắc 14m TT
125 B1-4 22 15 100 Bắc 14m 21,5
126 B1-4 22 16 100 Bắc 14m TT
127 B1-4 22 17 100 Bắc 14m TT
128 B1-4 24 1 116,26 Góc Tây Bắc 17m 27,5
129 B1-4 25 24 100 Tây Nam 17m 23
130 B1-4 26 2 100 Đông Bắc 17m 19
131 B1-4 26 14 100 Tây Nam 17m 20
132 B1-4 26 16 100 Tây Nam 14m 19
133 B1-4 27 7 100 Đông Nam 14m 19,2
134 B1-4 28 4 100 Đông Nam 14m 21,5
135 B1-4 28 10 127,5 Tây Nam ô góc 17m 26
136 B1-4 28 14 100 Tây Bắc 14m 21
137 B1-4 28 15 100 Tây Bắc 14m 21
138 B1-4 28 18 100 Tây Bắc góc vườn hoa 14m 23
139 B1-4 29 5 100 Đông Bắc 17m 25
140 B1-4 29 11 100 Đông Bắc 17m TT
141 B1-4 29 30 100 Tây Bắc 17m TT
142 B1-4 30 5 100 Đông Bắc 17m 24
143 B1-4 30 16 100 Tây Nam 14m  
144 B1-4 30 19 100 Tây Nam 14m 23
145 B1-4 32 2 100 Đông Bắc 14m TT
146 B1-4 32 x 100 Đông Bắc 14m TT
147 B1-4 32 x 100 Đông Bắc 14m TT
148 B1-4 32 9 100 Đông Bắc 14m TT
149 B1-4 33 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 26
150 B1-4 33 8 100 Đông Bắc 14m 22,5
151 B1-4 34 9 163,58 Góc Nam 14m 23
152 B1-4 34 14 100 Tây Nam 14m 23
153 B1-4 35 8 100 Đông Bắc 14m 24,5
154 B1-4 35 16 100 Tây Nam 14m 25,5
155 B1-4 36 1x 100 Đông Bắc 14m 22
156 B1-4 36 22 100 Tây Nam 14m 22,3
157 B1-4 37 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 23,7
158 B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m TT
159 B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m TT
160 B1-4 37 9 100 Đông Bắc 14m TT
161 B1-4 38 10 100 Đông Bắc 14m TT
162 B1-4 38 15 100 Tây Nam 14m TT
163 B1-4 38 18 100 Tây Nam 14m TT
164 B1-4 38 2x 100 Tây Bắc 17m 33,5
165 B1-4 38 29 100 Tây Bắc 17m 32
166 B1-4 39 9 100 Đông Bắc 14m 24,3
167 B1-4 39 12 100 Tây Nam Góc vườn hoa 14m 24,5
168 B1-4 39 1x 100 Tây Nam 14m 25,5
169 B1-4 39 18 100 Tây Nam 14m 25,5
170 B1-4 39 2x 100 Tây Nam 14m 24,5
171 B1-4 40 8 158,96 góc Tây Nam 14m 24,5
172              
173 B2-1 1 7 85,6 Đông 14m TT
174 B2-1 1 10 85,6 Đông 14m TT
175 B2-1 1 34 85,6 Đông 14m TT
176 B2-1 1 39 80 Nam 14m TT
177 B2-1 1 70 85,6 Tây 17m TT
178 B2-1 2 1 96 Góc Tây Bắc 14m TT
179 B2-1 2 15 85,6 Đông 17m TT
180 B2-1 2 20 85,6 Đông 17m TT
181 B2-1 2 34 85,6 Đông 17m TT
182 B2-1 2 36 96 Góc Đông Nam 17m TT
183 B2-1 3 22 85,6 Đông 14m TT
184 B2-1 3 2x 85,6 Đông 14m TT
185 B2-1 3 3x 85,6 Đông 14m TT
186 B2-1 3 3x 85,6 Đông 14m TT
187 B2-1 3 4x 77,5 Nam 17m TT
188 B2-1 3 6x 85,6 Tây 17m TT
189 B2-1 3 7x 85,6 Tây 17m TT
190 B2-1 4 3 85,6 Tây 17m TT
191 B2-1 4 7 85,6 Tây 17m TT
192 B2-1 4 9 85,6 Tây 17m TT
193 B2-1 4 1x 85,6 Đông 17m TT
194 B2-1 4 1x 85,6 Đông 17m TT
195 B2-1 4 2x 85,6 Đông 17m TT
196 B2-1 4 42 85,6 Đông 17m TT
197 B2-1 4 51 85,6 Tây 14m TT
198 B2-1 4 59 85,6 Tây 14m TT
199 B2-1 4 7x 85,6 Tây 14m TT
200 B2-1 4 7x 85,6 Tây 14m TT
201 B2-1 4 7x 85,6 Tây 14m TT
202              
203 B2-2 1 3 300 Tây 50m TT
204 B2-2 4 3 300 Tây 50m TT
205 B2-2 6 3 300 Tây 50m TT
206              
207 B2-3 1 1 157,5 Bắc góc vườn hoa 25m 37,5
208 B2-3 1 5 112,5 Bắc 25m 38
209 B2-3 1 13 115 Góc Đông Nam 14m TT
210 B2-3 2 3 112,5 Bắc 25m TT
211 B2-3 2 4 112,5 Bắc 25m TT
212 B2-3 2 6 112,5 Bắc 25m TT
213 B2-3 2 8 157,5 Bắc góc vườn hoa 25m TT
214 B2-3 2 10 112,5 Nam 14m 24
215 B2-3 3 3 100 Bắc 14m TT
216 B2-3 3 5 100 Bắc 14m TT
217 B2-3 3 16 100 Nam 14m TT
218 B2-3 4 1 127,5 góc Tây Bắc 14m TT
219 B2-3 4 x 100 Bắc 14m TT
220 B2-3 4 8 140 góc Bắc vườn hoa 14m TT
221 B2-3 4 11 100 Nam 14m TT
222 B2-3 4 16 127,5 góc Tây Nam 14m 32
223 B2-3 6 1 127,5 góc Tây Bắc 14m 30
224 B2-3 7 x 100 Bắc 14m 25,5
225 B2-3 7 8 85 Đông 14m 28,5
226 B2-3 7 12A 100 Nam 17m 26
227 B2-3 7 15 100 Nam 17m 25,5
228 B2-3 7 17 140 Nam góc vườn hoa 17m TT
229 B2-3 8 9 140 Nam vườn hoa 17m TT
230 B2-3 9 x 85 Bắc 25m TT
231 B2-3 10 6 112,5 Đông 14m 25,5
232 B2-3 10 8 112,5 Đông 14m 25,5
233 B2-3 10 15 112,5 Tây 30m TT
234 B2-3 11 1 157,5 góc vườn hoa Đông 14m TT
235 B2-3 11 2 112,5 Đông 14m TT
236 B2-3 13 12 100 Đông 14m 25,5
237 B2-3 13 17 140 Tây vườn hoa 14m TT
238 B2-3 14 12 140 Góc vườn hoa Đông 14m 25
239 B2-3 14 23 100 Tây 14m 24,7
240 B2-3 15 x 140 gócĐông vườn hoa 14m 23,5
241 B2-3 15 1x 140 gócĐông vườn hoa 14m 23,7
242 B2-3 15 1x 140 góc vườn hoa Tây Bắc 14m 23
243 B2-3 16 8 115 Đông ô góc 17m TT
244 B2-3 17 11 112,5 Đông 14m TT
245 B2-3 17 1x 112,5 Tây 30m TT
246 B2-3 17 22 112,5 Tây 30m TT
247 B2-3 18 3 112,5 Đôg 14m TT
248 B2-3 18 17 112,5 Tây 14m TT
249              
250 M1A 6 20   Tây Nam Đông Bắc 12,2
251 M1A 2 50 74,5 Tây Nam Đông Bắc 12,2
252 M1A 3 18 74 Tây Nam Đông Bắc 12,2
253 M1A 4 56 70,28 Tây Nam Đông Bắc 12,2
254 M1B 4 2 74 Tây Nam Đông Bắc 12,2
255 M1B 6 16 74 Tây Nam Đông Bắc 12,2
256 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m  
257 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 16,8
258 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m  
259 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 16,8
260 M1B kiot - 104 Tây Bắc 17m 16,8
 

Những tin cũ hơn

global free content

Phòng Kinh Doanh