BẢNG GIÁ CHUNG CƯ B2.1 HH03B THANH HÀ

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03B KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 01/02/2018

Chung cư thanh hà B2.1 tòa HH03B mở bán đợt 1 chính thức mở bán từ ngày 18/01/2018 . Phân phối độc quyền dự án chung cư B2.1 HH03B Thanh Hà Mường Thanh. Thiết kế căn hộ từ 68m2, 71,m2, 78m2, 79m2 đa dạng loại diện tích phù hợp với tài chính nhiều khách hàng. Giá gốc là 12 triệu/m2 và + Chênh lệch theo thị trường.
Quý khách xem tham khảo cân đối tài chính của gia đình mình lựa chọn căn hộ phù hợp. Chọn căn nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi để kiểm tra xem đã bán hay chưa. Hiện tại quý khách hàng mua đóng đợt 1 là 20%GTHĐ + Tiền chênh.

Hotline: 096.528.9696

Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Giá gốc (Triệu/m2) Chênh lệch (Triệu/căn)
B2.1 HH03B 5 2 79,96 12,36 40
B2.1 HH03B 7 2 79,96 12,36 40
B2.1 HH03B 8 2 79,96 12,36 65
B2.1 HH03B 9 2 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 10 2 79,96 12,36 55
B2.1 HH03B 11 2 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 12 2 79,96 12,36 45
B2.1 HH03B 12A 2 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 15 2 79,96 12,36 45
B2.1 HH03B 16 2 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 17 2 79,96 12,36 65
             
B2.1 HH03B 5 4 71,96 12 30
B2.1 HH03B 7 4 71,96 12 20
B2.1 HH03B 8 4 71,96 12 35
B2.1 HH03B 9 4 71,96 12 20
B2.1 HH03B 10 4 71,96 12 25
B2.1 HH03B 11 4 71,96 12 35
B2.1 HH03B 12 4 71,96 12 15
B2.1 HH03B 12A 4 71,96 12 30
B2.1 HH03B 15 4 71,96 12 20
B2.1 HH03B 16 4 71,96 12 45
B2.1 HH03B 17 4 71,96 12 30
B2.1 HH03B 18 4 71,96 12 40
             
B2.1 HH03B 5 6 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 7 6 79,96 12,36 40
B2.1 HH03B 8 6 79,96 12,36 60
B2.1 HH03B 9 6 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 10 6 79,96 12,36 45
B2.1 HH03B 11 6 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 12A 6 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 15 6 79,96 12,36 45
B2.1 HH03B 16 6 79,96 12,36 50
B2.1 HH03B 17 6 79,96 12,36 60
B2.1 HH03B 18 6 79,96 12,36 45
             
B2.1 HH03B 5 8 71,63 12 25
B2.1 HH03B 7 8 71,63 12 15
B2.1 HH03B 8 8 71,63 12 20
B2.1 HH03B 9 8 71,63 12 20
B2.1 HH03B 10 8 71,63 12 20
B2.1 HH03B 11 8 71,63 12 20
B2.1 HH03B 12 8 71,63 12 15
B2.1 HH03B 12A 8 71,63 12 20
B2.1 HH03B 16 8 71,63 12 25
B2.1 HH03B 17 8 71,63 12 20
             
B2.1 HH03B 5 10 68,35 12 25
B2.1 HH03B 7 10 68,35 12 20
B2.1 HH03B 8 10 68,35 12 30
B2.1 HH03B 9 10 68,35 12 25
B2.1 HH03B 10 10 68,35 12 25
B2.1 HH03B 11 10 68,35 12 20
B2.1 HH03B 12A 10 68,35 12 20
B2.1 HH03B 16 10 68,35 12 25
B2.1 HH03B 17 10 68,35 12 40
             
B2.1 HH03B 5 12 68,35 12 25
B2.1 HH03B 7 12 68,35 12 20
B2.1 HH03B 9 12 68,35 12 25
B2.1 HH03B 10 12 68,35 12 25
B2.1 HH03B 11 12 68,35 12 25
B2.1 HH03B 12A 12 68,35 12 20
B2.1 HH03B 16 12 68,35 12 25
B2.1 HH03B 17 12 68,35 12 40
             
B2.1 HH03B 5 14 71,63 12 20
B2.1 HH03B 7 14 71,63 12 20
B2.1 HH03B 8 14 71,63 12 20
B2.1 HH03B 9 14 71,63 12 20
B2.1 HH03B 10 14 71,63 12 20
B2.1 HH03B 11 14 71,63 12 25
B2.1 HH03B 12 14 71,63 12 15
B2.1 HH03B 12A 14 71,63 12 20
B2.1 HH03B 16 14 71,63 12 25
B2.1 HH03B 17 14 71,63 12 20
             
B2.1 HH03B 5 16 79,96 12,36 60
B2.1 HH03B 7 16 79,96 12,36 70
B2.1 HH03B 8 16 79,96 12,36 TT
B2.1 HH03B 9 16 79,96 12,36 80
B2.1 HH03B 11 16 79,96 12,36 80
B2.1 HH03B 12A 16 79,96 12,36 110
B2.1 HH03B 17 16 79,96 12,36 90
             
B2.1 HH03B 5 18 71,96 12 TT
B2.1 HH03B 7 18 71,96 12 50
B2.1 HH03B 8 18 71,96 12 50
B2.1 HH03B 9 18 71,96 12 50
B2.1 HH03B 10 18 71,96 12 50
B2.1 HH03B 11 18 71,96 12 50
B2.1 HH03B 12A 18 71,96 12 90
B2.1 HH03B 15 18 71,96 12 50
B2.1 HH03B 16 18 71,96 12 TT
B2.1 HH03B 17 18 71,96 12 60
             
B2.1 HH03B 5 20 79,96 12,36 TT
B2.1 HH03B 7 20 79,96 12,36 75
B2.1 HH03B 8 20 79,96 12,36 80
B2.1 HH03B 9 20 79,96 12,36 80
B2.1 HH03B 10 20 79,96 12,36 70
B2.1 HH03B 12A 20 79,96 12,36 110
B2.1 HH03B 17 20 79,96 12,36 90
             
B2.1 HH03B 5 22 71,63 12 25
B2.1 HH03B 7 22 71,63 12 20
B2.1 HH03B 8 22 71,63 12 20
             
B2.1 HH03B 10 22 71,63 12 25
B2.1 HH03B 11 22 71,63 12 20
B2.1 HH03B 12 22 71,63 12 15
B2.1 HH03B 12A 22 71,63 12 15
B2.1 HH03B 16 22 71,63 12 25
B2.1 HH03B 17 22 71,63 12 20
             
B2.1 HH03B 5 24 68,35 12 20
B2.1 HH03B 7 24 68,35 12 25
B2.1 HH03B 10 24 68,35 12 30
B2.1 HH03B 11 24 68,35 12 30
B2.1 HH03B 12A 24 68,35 12 15
B2.1 HH03B 15 24 68,35 12 25
B2.1 HH03B 16 24 68,35 12 25
B2.1 HH03B 17 24 68,35 12 40
             
B2.1 HH03B 5 26 78,28 12 20
B2.1 HH03B 7 26 78,28 12 20
B2.1 HH03B 8 26 78,28 12 20
B2.1 HH03B 10 26 78,28 12 25
B2.1 HH03B 11 26 78,28 12 25
B2.1 HH03B 12A 26 78,28 12 15
B2.1 HH03B 16 26 78,28 12 25
B2.1 HH03B 17 26 78,28 12 20
             
B2.1 HH03B 5 28 78,28 12 20
B2.1 HH03B 7 28 78,28 12 20
B2.1 HH03B 8 28 78,28 12 20
B2.1 HH03B 10 28 78,28 12 25
B2.1 HH03B 11 28 78,28 12 25
B2.1 HH03B 12A 28 78,28 12 15
B2.1 HH03B 16 28 78,28 12 30
B2.1 HH03B 17 28 78,28 12 20
             
B2.1 HH03B 5 30 68,35 12 25
B2.1 HH03B 7 30 68,35 12 25
B2.1 HH03B 8 30 68,35 12 25
B2.1 HH03B 10 30 68,35 12 30
B2.1 HH03B 11 30 68,35 12 30
B2.1 HH03B 12A 30 68,35 12 15
B2.1 HH03B 16 30 68,35 12 30
B2.1 HH03B 17 30 68,35 12 40
             
B2.1 HH03B 5 32 71,63 12 25
B2.1 HH03B 7 32 71,63 12 15
B2.1 HH03B 10 32 71,63 12 20
B2.1 HH03B 11 32 71,63 12 20
B2.1 HH03B 12A 32 71,63 12 15
B2.1 HH03B 16 32 71,63 12 30
B2.1 HH03B 17 32 71,63 12 20
             
B2.1 HH03B Kiot 16 36,69 27 TT
B2.1 HH03B Kiot 50 38,25 27,81 TT
B2.1 HH03B Kiot 52 35,02 27 TT
B2.1 HH03B Kiot 54 40,03 27 TT
B2.1 HH03B Kiot 56 43,25 27 TT
 

global free content

Phòng Kinh Doanh